Tjänster

WT Företagstjänster är ett dotterbolag till Oy Wasa Tilit Ab. Vi erbjuder kvalitativa tjänster inom ekonomiförvaltning. Bl.a. följande tjänster kan vår sakkunniga personal hjälpa Er med:

  • Bokföring
  • Bokslut
  • Skatteärenden
  • Löneberäkning
  • Fakturering och betalningsrörelse
  • Bolagsbildningar
  • Konsultation

Vänligen kontakta oss för en noggrannare analys av Ert behov. Personliga kontaktuppgifter hittar ni under fliken "kontakt och personal".